Pravi put do tamnog tena

Istorija sunčanja

Milionima godina, sunce je simbol života, toplote, energije i svetlosti. To je činjenica i danas. Drevne kulture su znale za zdravu snagu sunca i koristile su je i u terapeutske svrhe. I stari Grci su znali da iskoriste snagu sunca.

Poznato je da su Romani gradili solarne sisteme za grejanje na svojim kućama.

Kada se sunce pojavi na horizontu Vaš organizam počinje da se budi i Vi se već osecate aktivno. To je prirodan proces koji je eonima zapisan u našim genima.

Na našu veliku žalost, sunce odavno nije ono što je nekada bilo – blagotvorna zvezda koja nas obasjava svojim zracima i čini nam samo dobro. Industrijska hiperprodukcija je dovela do toga da u atmosferi postoji sve više ozonskih rupa koje čine da sunce nanosi sve više štete našem organizmu ukoliko se od njegovog zračenja ne štitimo. Iz tih razloga je sunčanje u solarijumu postiglo veliku popularnost u svetu i kod nas, pa kao i dodatno kozmetičko sredstvo.

Ovi biopozitivni efekti čine zaštitu kože od sunčevog zračenja, relaksaciju, bolju formu i zdravlje.

Razlika izmedu sunčanja na suncu i u solarijumu

Moderna oprema za sunčanje daje zračenje bitno razlicito od sunčevog. Zračenje lampi za sunčanje je mnogo zdravije od sunčevog, jer lampe isijavaju isfiltrirano samo ultraljubicasto zračenje tipa A i B (UVA i UVB) i to tako da su UVA zraci koji su neophodni za crnjenje pojačani, a UVB zraci od kojih koža gori su smanjeni. Rezultati sunčanja zavise od tipa lampi koje se nalaze u solarijumu i dužine trajanja tretmana sunčanja. Prednost sunčanja u solarijumu u odnosu na sunce je pre svega u tome što biranjem tipa lampi i dužinom tretmana možete kontrolisati količinu primljene količine zračenja u zavisnosti od tipa Vaše kože.

Da biste izgledali bolje

Pocrneli ljudi izgledaju uspešnije, atraktivnije i zdravije. Kada ste pocrneli i izgledate dobro i sami se bolje osećate, a to nije samo zbog estetskog efekta.

Pravilno konzumiranje UV zračenja donosi bolji izgled i ima blagotvorno dejstvo za Vašu kožu i organizam uopšte.

Vaša koža traži više kiseonika čija je količina u njoj redukovana ako koža nije izložena UV zračenju, a to se najviše dešava preko zime kada je ljudski metabolizam usporen. Dokaz tome je i da nam je svima koža leti lepša i nekako punija nego zimi.

Prirodna zaštita od sunca

Pocrnela koža je najbolja zaštita od jakog sunca. Kada odlazite na more ili planinu Vi rizikujete pregorevanje kože, osim ako ne koristite neku veoma jaku zaštitnu kremu ciji faktor zaštite danas dostiže i do 60.

Prirodno svetla koža tipa 1 i 2 dozvoljava kraće vreme izlaganja UV zracima, tako da je za te tipove kože preporučljivo pažljivo i kontrolisano sunčanje uz postepeno produžavanje vremena sunčanja u toku par nedelja.

Takvim načinom sunčanja pigmentacija kože se nanosi postepeno i pravilno se podsticu prirodni procesi zaštite kože u Vašem organizmu. Ovakvo sunčanje može zaista podici prirodni faktor zaštite Vaše kože i učiniti da sa manje brige provedete svoj godišnji odmor na suncu.

Pažljivo, postepeno i kontrolisano sunčanje u solarijumu može znatno smanjiti, a nekada i sasvim eleminisati alergiju kože na sunce.

 • Ovo su pozitivni efekti sunčanja u solarijumu:
 • poboljšava psihofizicke performanse
 • povećava otpornost organizma
 • poboljšava cirkulaciju krvi
 • dovodi do povećanja nivoa kiseonika u Vašoj koži
 • povećava obim razmene materija u organizmu i nadoknaduje kalcijum u Vašim kostima
 • pomaže u lečenju bolesti kostiju osteomalacija i osteoporoza

Ovi pozitivni efekti su izraženi zahvaljujući sintezi vitamina D3 u organizmu tokom i nakon izloženosti pravilono odmerenim kolicinama UVB zracenja.

Kako Vaša koža crni?

Kada se melanin u epidermu Vaše kože izloži UVA zračenju, on počinje da tamni. U isto vreme u dodiru sa Vašom kožom UVA i UVB zraci stvaraju novi pigment. U toku narednih 2 do 5 dana posle sunčanja novi pigment stvara sloj nove, tamne kože. Ako se novi pigment izloži UVA zračenju on tamni i daje Vašoj koži prirodnu i duboku boju. Dodatno eksponiranje UVB zracima Vaša koža dobija taman sloj, tako da potamnela koža u slojevima stvara prirodnu zaštitu od sunca.

Pravi put do dobro i zdravo pocrnele kože:

 • pridržavajte se preporučenog trajanja svakog tretmana sunčanja shodno tipu lampi u solarijumu i nemojte ga nikako produžavati. Sunčajte se postepeno, jer se u Vašoj koži dešavaju prirodni procesi koje nije nikako moguce ubrzati. Produžavanjem trajanja tretmana sunčanja ćete samo oštetiti Vašu kožu isto kao da ste se predugo zadržali na suncu. Željenu boju ćete sigurno dobiti, a postepenim nanošenjem iz više puta boja ce biti duboka i dugotrajnija.
 • ako Vaša koža ima manje pigmenta potražite savet vašeg lekara kako da se izlazete suncu i UV zračenju u solarijumu
 • ako uzimate bilo kakve medikamente, proverite kod Vašeg lekara da li su kontraindikovani na UV zračenje
 • nikada se ne sunčajte ako ste pod dejstvom alhohola ili droga
 • uvek skinite sva kozmetička sredstva nekoliko sati pre sunčanja
 • uvek nosite zaštitne UV naočare kada se sunčate. Zatvoreni očni kapak ili tufer od vate nisu dovoljna zaštita. Nove generacije zaštitnih UV naočara ne ostavljaju tzv. rakun efekat oko ociju, tako da ćete pocrneti i oko očiju
 • uvek skinite nakit sa sebe pre sunčanja da ne bi došlo do alergijske reakcije i ružnih nepocrnelih površina na koži
 • sunčajte se u solarijumu samo jednom dnevno i posle toga se nemojte sunčati na suncu i obrnuto
 • tokom godinu dana se na suncu i u solarijumu nemojte sunčati preko 50 – 60 puta i napravite pauzu u sunčanju najmanje 4 nedelje godišnje
 • efekat sunčanja u solarijumima pre svega zavisi od vremena trajanja lampi i koliko su sati odradile. Nizak nivo UV zračenja lampi pre svega produžava vreme trajanja tretmana.

Tipovi lampi

 1. standardne lampe - najduže sunčanje do 32 minuta
 2. brze lampe - najduže sunčanje do 25 minuta
 3. profesionalne lampe - najduže sunčanje do 16 minuta
 4. turbo profesionalne lampe - najduže sunčanje do 9 minuta

Ova vremena su data za prirodno najtamniju kožu tipa 4, koju ima stanovništvo sa podrucja mediteranskog basena.

Na našim prostorima najbrojnije je stanovništvo sa tipom kože 3, za koji su ova vremena nešto kraća.

Pitajte u salonu u kome se sunčate koje lampe koriste. Najbolje bi bilo da Vam pokažu proizvođačku karakteristiku za lampe sa maksimalnim dozvoljenim trajanjima sunčanja.

Zapamtite:

Uvek pre sunčanja skinite nakit, šminku i ostala kozmetička sredstva pa i parfem. Za sunčanje u solarijumu nemojte nikada koristiti sredstva za sunčanje na suncu. Ona sadrže zaštitni faktor, pa onda u solarijumu nećete pocrneti. Koristite specijalna sredstva – aktivatore pigmenta, koji se koriste isključivo u solarijumima. Posle sunčanja koristite balzam za kožu posle sunčanja u solarijumu. Ova sredstva hrane vašu kožu i vraćaju joj neophodnu vlažnost koju je izgubila tokom tretmana sunčanja u solarijumu, a ima i onih koja uz to i daju osećaj hlađenja na koži.

Higijena u salonu

Uvek upotrebljavajte neko specijalizovano dezinfekciono sredstvo za čišcenje donje akrilne ploče pre svakog sunčanja. Možete umesto toga koristiti i plastične folije za jednokratnu upotrebu.

Upotreba standardnih dezinfekcionih sredstava u solarijumu se nikako ne preporučuje iz više razloga:

 • supstance u njima hemijski oštećuju akrilnu ploču solarijuma i skraćuju joj radni vek
 • sastojci iz tih sredstava u kombinaciji sa UV zraćenjem i znojem mogu dovesti do akutnih promena na koži sa teškim posledicama i komplikacijama

Solarijum treba čistiti na svakih 50 sati rada, i to reflektujuće površine ispod lampi i unutrašnji deo akrilnih ploča u gornjem i donjem delu solarijuma i svaku lampu posebno. Ovim se olakšava rad solarijuma, smanjuje mogucnost kavrova, produžuje njegov radni vek, a rezultati sunčanja ostaju maksimalni.

Ispravnost tajmera treba redovno proveravati. U slučaju da se primeti nepreciznost u merenju dužine trajanja tretmana, odmah ga treba staviti van upotrebe i pozvati servis.

Treba obratiti pažnju na vek trajanja lampi. Nikada ih ne treba koristiti duže nego što je proizvođač propisao. Ova preporuka posebno važi za lampe za sunčanje lica.