Vitamin D3

Dokazani blagotvorni efekat izlaganju ultraljubičastog (UV) zračenja je sinteza vitamina D3. Kod vecine odraslih ljudi epiderm sadrži blizu 50% ukupne kolicine 7-dihidroholesterola u koži. UV zracenje izomerizacijom pretvara provitamin D u pred oblik vitamina D3. Daljim delovanjem, pred oblik vitamina D3 prelazi u inertne foto produkte lukisterol i tahisterol, koji prelaze u osnovni oblik vitamina D3. Ova reakcija je najefikasnija na 37°C. Nakon što prode kroz bazalnu membranu epiderma, vitamin D3 se vezuje za alfa 1 globulin, protein odgovoran da ga prenosi kroz organizam. Tako vezan, vitamin D3 se transformiše u 25-OH-T3, koji je merljiv u krvi. Pošto prede u bubrege, metaboliše se u 1,25 dihidroksi vitamin D3 koji je njegov biološki aktivni oblik.

Vitamin D3 je potreban za apsorpciju kalcijuma u crevima. Nakon pojedinačnog izlaganja celog tela UV zračenju, nivo cirkulišuceg vitamina D3 u krvi raste u toku narednih 24 casa sa 2 na 24 ng/ml (nanograma po mililitru) i vraca se na prethodnu vrednost u narednih sedam dana. Formiran u bubrezima, aktivni oblik vitamina D3 u krvi se ne menja ni tokom uzastopnog uticaja UV zračenja. Hronicno smanjena količina osnovnog oblika vitamina D3 može dovesti do deficita njegovog aktivnog oblika, što se najcešce nalazi kod odraslih.

Ustanovljeno je da korišcenje zaštitnih sredstava za suncanje suzbija formiranje vitamina D3. Ovo je utvrdjeno kod dece, trudnih žena i dojilja, kao i smršalih ljudi sa lošom apsorpcijom creva. Široka upotreba zaštitnih sredstava za suncanje i hronicni nedostatak vitamina D3 može proizvesti teškoce u smeštanju kalcijuma u organizmu. Receptori aktivnog oblika vitamina D3 su pronadjeni u keratinocitima epiderma kože.

UV zračenje je ključno za celokupan sistem formiranja vitamina D3. Potrebne doze su male, a 15-minutno dnevno izlaganje lica i ruku se smatra dovoljnim. Kada premalo UV zracenja dopire u kožu, dolazi do pada količine vitamina D u organizmu i do slabljenja kostiju. Ovo se najcešce dogada kod tamnopute dece koja žive u gradovima sa visokim zgradama i starijih ljudi koji ne izlaze iz stanova.

Izvor:

INCHEM - International Programme on Chemical Safety